Dialogisk organisationsudvikling ved Bjarne Stark

Udklip logo II.PNG

Co-Missions løser strategi- og faciliteringsopgaver samt designer og gennemfører skræddersyede kompetenceudviklingsforløb indenfor dialogisk ledelse, proces- og projektledelse.

Co-Missions arbejder med dialogen som metode, dette indebærer implicit et opgør med den klassiske sondring mellem buttom up og top down processer, i stedet skabes nysgerrige dialogiske processer, hvor medarbejdere lytter til ledere og ledere lytter til medarbejdere. Målet er i fællesskab at udvikle ny forståelse og fælles handlekraft.

 

Organisatorisk udvikling er mere end tydelig retning og klare mål, det handler om at skabe fællesskab om den kommende udvikling i form af tydeligt formulerede fælles missioner, deraf navnet Co-Missions.

dialogisk-ledelse_3D-bog (002).png
 

Bogudgivelse:

Dialogisk Ledelse  
Fælles handlekraft i forandring og udvikling

Viser, hvordan ledere i organisationer kan skabe udvikling og bedre resultater i en kompleks samtid, der løbende bliver mere mangfoldig og flertydig.

En dialogisk ledelsesstil skaber rum for at medarbejdernes viden om kompleksiteten, som den optræder i hverdagen, inddrages i udviklingen af organisationen. Det styrker den organisatoriske kapacitet til at skabe relevante mål og indsatser, der tillige er velfunderede i organisationen, med følgeskab og handlekraft til følge.

Tilgangen bygger videre på den amerikanske professor Kevin Barges teori om Collaborative Co-Inquiry. Den understøttes af international teori om dialogisk organisationsudvikling og af praktiske erfaringer med tilgangen i en række danske offentlige og private organisationer.

Dialogiske udviklingsprocesser er kendetegnet ved processer, hvor ledere lytter til medarbejdere og medarbejdere lytter til ledere for i samarbejde at udvikle nye mål og løsninger.

 

Bjarne Stark

 
Portræt BS 5.jpeg

MA HRD, Aarhus Universitet

Post Grad. in Systemic Leadership, University of Bedfordshire

kissclipart-linkedin-icon-transparent-cl
 

Dialogisk organisationsdkonsulent, arbejder særligt med at skabe udvikling og organisatoriske resultater gennem dialogisk samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Har i en årrække været manager for procesledelsesområdet i RMC/Attractor og Mannaz, før dette var han studieleder på Kaospiloterne.

 

Forfatter til bogen Dialogisk Ledelse der udkom på forlaget Samfundslitteratur i 2020, desuden medforfatter til: 

Systemisk Projektledelse. Samfundslitteratur 2012, samt:

Brug af Humor i lærings- og udviklingsprocesser, Psykologisk Forlag 2016

Ydelser:

Co-Missions tibyder:

  • Dialogisk strategiudvikling og andre processer med fokus på udvikling af nye mål, ny retning eller prioritering af opgaver.

  • Kompetenceudvikling – efterspørgsel efter ny viden og kundskaber indenfor proces- og projektledelse.

  • Samarbejde – udvikling af det relationelle samspil på tværs eller i dele, herunder konfliktløsning.af organisationen.

  • Enhver kombination af de ovenstående.

 

Kontakt info

CO-MISSIONS

Ved Bjarne Stark

Mail: stark@co-missions.dk

Tel:   +45 3039 7040

CVR: 29745226