top of page

Ydelser:

Co-Missions tilbyder procesbistand indenfor:

  • Dialogisk strategiudvikling og andre processer med fokus på udvikling af nye mål, ny retning eller prioritering af opgaver.

  • Kompetenceudvikling – efterspørgsel efter ny viden og kundskaber indenfor dialogisk samarbejde, proces- og projektledelse.

  • Samarbejde – udvikling af det relationelle samspil på tværs eller i dele.af organisationen, herunder konfliktløsning.

  • Enhver kombination af de ovenstående.

Ledersparring og coaching:

  • Co-Missions tilbyder individuel coaching, sparring og samtaleforløb for ledere, projektledere og andre personer med lyst til at udvikle sig i relation til de aktuelle udfordringer de står i.

bottom of page