top of page

Udgivelser:

Udklip Forside.PNG

Dialogisk Ledelse  
Fælles handlekraft i forandring og udvikling

Viser, hvordan ledere i organisationer kan skabe udvikling og bedre resultater i en kompleks samtid, der løbende bliver mere mangfoldig og flertydig.

En dialogisk ledelsesstil skaber rum for at medarbejdernes viden om kompleksiteten, som den optræder i hverdagen, inddrages i udviklingen af organisationen. Det styrker den organisatoriske kapacitet til at skabe relevante mål og indsatser, der tillige er velfunderede i organisationen, med følgeskab og handlekraft til følge.

Tilgangen bygger videre på den amerikanske professor Kevin Barges teori om Collaborative Co-Inquiry. Den understøttes af international teori om dialogisk organisationsudvikling og af praktiske erfaringer med tilgangen i en række danske offentlige og private organisationer.

Dialogiske udviklingsprocesser er kendetegnet ved processer, hvor ledere lytter til medarbejdere og medarbejdere lytter til ledere for i samarbejde at udvikle nye mål og løsninger.

systemisk-projektledelse.jpg

Systemisk Projektledelse  
(Medforfatter)

En hjælp til projektledere til at kunne navigere i komplekse sammenhænge, hvor standardiserede processer oftest langt fra er løsningen. 

Bogen bidrager med teori, tanke- og handleværktøjer som gør projektledere i stand til:
- At forholde sig reflekteret til de værktøjer, som projektledere har adgang til
- At klæde projektledere på til at kunne facilitere de nødvendige processer i og omkring projektet.
Det er ikke de enkelte værktøjer og tilgange som er afgørende for om en projektleder lykkes, det er i højere grad den måde man som projektlederen og projektorganisation ser på disse værktøjer og bringer dem i spil, der er afgørende.
Formålet med denne bog er at skærpe projektlederens opmærksomhed på og refleksion over de værktøjer, der nu engang er til rådighed, samt at skabe refleksion over, hvordan man kan tænke og arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for projektledelse.

brug-af-humor-i-laerings-og-udviklingsprocesser-591451.jpg

Brug af humor i lærings- og udviklingsprocesser (m. Anna Margrethe Nebel)

I vores praksis som organisationskonsulenter og kursusundervisere oplever vi ofte, at humor medvirker til at skabe en god stemning: Folk ler, kigger rundt, relationer etableres både mellem deltagere og med os. Kort sagt: En oplevelse af noget sjovt understreger en oplevelse af fællesskab og villighed til at være med, ligesom den bidrager til konsulentens oplevelse af accept af rollen som den ansvarlige for processen. Ved en lejlighed kom vi tilfældigt til at tale om emnet humor i processer. Dette førte til en række konsulentfortællinger fra vores daglige arbejde med kunder, der indikerede, at humoren muligvis har et større potentiale end først antaget.

bottom of page