Læs artiklen fra lederweb, Sådan praktiserer du dialogisk ledelse:

Læs indledningen til bogen Dialogisk Ledelse - Fælles handlekraft i forandring og udvikling: